The logo was created with Deluxe Paint V on an Amiga 1200
MENU
Personal
Music
Korg X5
PIGS
Klovner
Blaff
Computing
Projects
Work
Guestbook
Links
Changes

People In Gods Service Click here for a ready-to-print version

PIGS er en gutte oktett som startet orginalt i Levanger. Vi drev aktivt med en øvelse per. uke, men ettersom de fleste er spredt over hele norgeskartet, treffes vi stort sett bare et par ganger i året. PIGS liker å synge selvarrangerte sanger som både kan være seriøse og useriøse. Vi har opptrått på div. bryllup, 1.mai-rock, og på andre arrangementer. PIGS består av:
  • Åsmund Solem
  • Anders Moen
  • Oddleiv Moen
  • Stig Terje
  • Svein Ole Aglen
  • Dag Petter Husby
  • Magne Vik
  • Trond Aarthun
  • Alf Inge Wang
Flere har vært med i PIGS, men dette er den harde kjernen som ennå samles.


Last modified: Mon Mar 01 11:39:32 W. Europe Standard Time 2004