Fra Krigens Tid

(1807-1814)

Bidrag til den norske Marines Historie

Samlede og udgivne
af
N. A. Larsen.

Christiania. 1878.

Den norske Forlagsforening.
H. Aschehoug & Co.    Alb. Cammermeyer.    J. W. Cappelen.
P. T. Mallings Boghandel.

Det mallingske Bogtrykkeri.


Indhold


Denne boken er scannet inn med en Agfa StudioScan IIsi fargescanner, og tekstgjenkjenningen er gjort med OCR-programvaren Recognita versjon 3.2 fra Recognita. Korrekturlesing og formatering i HTML er gjort av Anders Christensen.

Jeg startet scanningen 25 juni 1997.

Takk til min arbeidsgiver, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for at jeg fikk bruke deres skanner og OCR-programvare til dette mitt private hobby-prosjekt.

Trondheim, torsdag 27 juni 1997,
Anders Christensen

Last modified: Sat Feb 19 13:53:49 MET 2000