Some talks, workshops, book chapters, keynotes etc.

 

 

 

2008

 

Svanaes, D. (2008). "Invisible" computing at the point-of-care: Visions for the POCMAP project (in Norwegian). HelsIT 2008. Trondheim.

 

 

2007

 

Alsos, O. A., OE. Nytroe, et al. (2007). PocMap-Point of care multi-aware pilot. DIPS forum. Tromsoe, DIPS.

 

Svanaes, D. (2007). Brukervennlighetens kontekstuelle natur og hvorfor det er viktig for IT i helsevesenet. World Usability Day, Oslo.

 

Svanaes, D. (2007). Realistisk brukertesting av mobile tjenester og kontekstsensitive systemer: Utfordringer og loesninger. Yggdrasil. Lillehammer, DnD, Oslo.

 

Svanaes, D. (2007). From the jungle to the zoo: Studying cooperative work in artificial laboratory environments. ECSCW 2007 Worskhop "Techniques and Methodologies for Studying Technology Use 'In the Wild'". Limerick, Ireland.

 

Svanaes, D. (2007). Organizational Obstacles to Usability in Health-IT Development and Acquisition. Human Factors Engineering in Health Informatics. AArhus, Denmark.

 

 

2006

 

Svanaes, D. (2006). Usability work in the wild: Understanding the context of design. STIMDI 20 years conference. Stockholm.

 

Svanaes, D. (2006). Evaluating the usability of mobile/ubiquitous IT for hospitals: some lessons learned. seminar on mobile computing in healthcare. AArhus.

 

Svanaes, D. (2006). Interaction Design in the Wild (Invited keynote talk). SiDER conference. Chalmers University, Sweden.

 

 

Pre 2006

 

Svanaes, D. (2005) "Vurdering af brugerfladen i EPJ-systemer " EPJ-Observatoriets aarskonference 2005

 

Svanaes, D. (2005). The context of design. Panel on "HCI knowledge" at HCI 2005. Edinburgh.

 

Svanaes, D. and I. Moen (2005). MedAxess - Brukbarhetstest av innlogging på minhelse.no. NSEP report (not public).

 

Svanaes, D. and G. Seland (2005). Avansert utvikling av brukergrensesnitt til mobile elektroniske kurveboeker. HelsIT - Workshop. Trondheim.

 

Svanaes, D. (2004). Understanding the interactive experience. TEKS - Matchmaking. Trondheim.

 

Svanaes, D. (2004). Preface (as project initiator and lead). Hvordan involvere helsearbeidere i utviklingen av IT-systemer: Analyse av praksis ved to sykehus i Norge. V. Hope and B. Overgaard. Trondheim, NSEP - NTNU.

 

Svanaes, D. and T. A. OEritsland (2000). Pulse, An interactive medallion. Guest lecture. Malmoe K3.

 

Svanaes, D. (1994). Participatory Design of End-User Programming Tools in a Micro World. Proceedings of Conf. Participatory Design PDC'94, ACM.

 

Svanaes, D. (1994). An Experimental Comparison Of Three Design Methodologies. Position paper for Research Symposium, CHI’94, ACM.

 

Svanaes, D. (1994). Naturvitenskapen som tema i noen laereverk tilpasset Reform'94. Kritikkjournalen

 

Svanaes, D. (1993). The Perception of Interaction. Position paper for Workshop on spatial metaphors, INTERCHI’93, ACM.

 

Svanaes, D. (1993). Research Summary: (De)Constructing Interaction. Position paper for Research Symposium, INTERCHI’93, ACM.

 

Svanaes, D. (1993). En samtale om barn og teknologi. Hjem og skole, LEX Norsk Samfunnsinformasjon as.

 

Svanaes, D. and T. Rydland (1993). Evaluering av pedagogisk programvare. Data i skolen: en samling artikler. Oslo, Aschehoug/Apple.

 

Svanaes, D. (1991). Datamaskinens skjulte budskap. Datatid, Oslo. 9: 42-49.

 

Svanaes, D. (1990). Menneske-Maskin Interaksjon. 90 aaras brukergrensesnitt. Trondheim, The Norwegian Computing Society, DnD.

 

Svanaes, D. (1989). En verktoeymakers bekjennelser. Scandinavian Educational Software Conference. (Also in "Data i skolen", 3-1990, Rommetveit, Norway). Trondheim, Tapir, Trondheim Norway.

 

Svanaes, D. and J. Cyvin (1989). Bruk av systemdynamiske modeller paa PC som hjelp i oekologidelen av biologiundervisningen. Scandinavian Educational software conference. Trondheim, Tapir, Trondheim Norway.

 

Svanaes, D., L. Vavik, et al. (1988). Mosaikk verktoey for aa lage gode brukergrensesnitt. Manger, SimSim.

 

Conradi, R. and D. Svanaes (1986). FORTRAN VERIFIER - Et verktoey for automatisk diagnose og dokumentasjon av FORTRAN-77 programmer. NordDATA-86. Stockholm.

 

Conradi, R. and D. Svanaes (1986). An introduction to FORTRAN VERIFIER (2nd ed.) a tool for documentation and error diagnosis of FORTRAN-77 programs. Trondheim.

 

Svanaes, D. (1986). Mosaikk - En system og en filosofi. Informasjonsteknologi i skole og laererutdanning. Trondheim, Univ. of Trondheim and Norwegian Ministry of Education.

 

Conradi, R. and D. Svanaes (1985). FORTVER a tool for documentation and error diagnosis of FORTRAN-77 programs. Trondheim.

 

Svanaes, D. and E. J. Aas (1984). Test generation through logic programming. Trondheim.

 

Svanaes, D. (1982). Using logic programming (PROLOG) as a tool for microelectronics CAD/CAM/CAT. Dept. El. Eng. Trondheim, NTH. M. Sc.

 

Foerre, B. M., B. M. Foerre, et al. (1981). Smaadatamaskiner i maaleteknikk, 30. november-2. desember 1981, Fagernes. [Oslo], NIF.

 

Foerre, B. M., D. Svanaes, et al. (1981). Smaadatamaskiner (mikrodatamaskiner) i maale- og reguleringsteknikk, 11.-13. mars 1981, Fagernes. [Oslo], NIF.