Photo idea of Drage

"Den Gløsende Drage"
High-tech LightRail i Trondheim

  • Forbinder Kalvskinnet, Øya, Gløshaugen og Dragvoll samt Strindamarka
  • Stoppesteder på Leutenhaven, mellom Med Tek og Teknostallen (ved Bunnpris), Gløshaugen (Sentralbygget/Realfagsbygget), studentbyene Berg og Moholt, via Tyholt(?) samt P-plassen bak Dragvoll.
  • Kan bygges både ned i terrenget og over bakken
  • Hyppige avganger (hvert 20. minutt eller oftere)

Click for Trondheim Weather

ARDVARSEL: "WORK IN PROGRESS!" -- HYPPIGE OPPDATERINGER!!

Her er noen strøtanker samlet av miljøer ved Dragvoll, Gløshaugen og Kalvskinnet og andre interessenter ...

Hovedlinjer (uprioritert rekkefølge):


Viktige Lenker:


This page was last updated on June 14, 2006. Comments welcome.