TITTELForklaring på tittel / forkortelsene
CSI-W = World Cup stevne
CSI = Internasjonalt sprang stevne
GP= Grand Prix stevne opptil 1,60 m hopning
CDI = Internasjonalt Dressur stevne
E = Elitestevne opptil 1,50 m hopning og VB ponni
L = Landsstevne opptil 1,40 m hopning og MA ponni
D = Distriktsstevne opptil 1,30 m hopning og MB
DI= Drive In stevne
RC= Rekrutterings Cup
RM= Regionmesterskap
HM= Hallmesterskap
KM= Kretsmesterskap
KS= Klubbstevne
UK=Utvidet Klubbstevne