Lagt ut: 15. november 1997 - Sist revidert: 27. april 1999

FUDGE i et nøtteskall

FUDGE er et rollespill som i høy grad kan tilpasses forskjellige behov. Det består av et rammeverk for å lage seg roller og for å utføre handlinger som spill-ledere kan bruke til å konstruere sitt eget rollespill. Her følger en kort oppsummering av systemet. Komplette regler kan hentes gratis fra http://members.aol.com/fudgerpg/fudge.zip (og flere andre steder; se "om FUDGE" nedenfor).

For å unngå forvirring vil jeg som i FUDGE bruke "han, ham" osv. for å beskrive spillere og SPer (spiller-personer), mens "hun, henne" etc. brukes om spilledere (SL) og SLPer (spilleder-personer).

OM DETTE DOKUMENTET
Dette dokumentet er skrevet av Magnus Lie Hetland og er løst basert på et sammendrag av rollespillet FUDGE fra "A Magical Medley" fra Grey Ghost Games (Copyright © 1997 Grey Ghost Games) med deres tillatelse. Denne oversettelsen og bearbeidelsen er Copyright © 1997, 1999 Magnus Lie Hetland.

OM FUDGE
FUDGE er er rollespill skrevet av Steffan O'Sullivan, med omfattende innspill fra Usenet-gruppen rec.games.design. De grunnleggende FUDGE-reglene er tilgjengelige på internett via anonym ftp ved ftp.csua.berkeley.edu, og i bok-form eller på disk fra Grey Ghost Games, P.O. Box 838, Randolph, MA 02368. De kan brukes til hvilken som helst sjanger. Selv om et verk basert på FUDGE kan beskrive bestemte grunnegenskaper og ferdigheter så er mange flere mulige med FUDGE. Alle spilledere som bruker FUDGE blir oppfordret til å legge til eller overse hvilke trekk som helst. Alle som vil distribuere slikt materiale gratis kan gjøre det -- bare inkluder denne "om FUDGE"-noten og ansvarsfraskrivelsen (komplett med copyright-note). Hvis du vil ta betalt for materialet, annet enn for en artikkel i et blad eller annet periodika, så må du først skaffe det en royalty-fri lisens fra forfatteren av FUDGE, Steffan O'Sullivan, P.O. Box 465, Plymouth, NH 03264.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Det følgende materialet basert på FUDGE, med tittelen "FUDGE i et nøtteskall," er skrevet av Magnus Lie Hetland og gjort tilgjengelig av Magnus Lie Hetland og er ikke autorisert eller godkjent på noen måte av Steffan O'Sullivan eller noen annen utgiver av annet FUDGE-materiale. Verken Steffan O'Sullivan eller noen utgiver av annet FUDGE-materiale er på noen måte ansvarlige for innholdet i dette materialet. Originalt FUDGE-materiale © Copyright 1992-1995 Steffan O'Sullivan, All Rights Reserved.

Roller

Trekk

FUDGE-roller blir beskrevet ved hjelp av "trekk," som grunn-egenskaper (trekk som alle i spill-verdenen har), ferdigheter (trekk som ikke er grunn-egenskaper, og som kan forbedres med øvelse), fordeler (trekk som verken er grunn-egenskaper eller ferdigheter men som er positive for rollen) og ulemper (trekk som begrenser rollens handlinger, eller gir andre personer et dårlig inntrykk av ham). Overnaturlige evner regnes som spesielle fordeler.

FUDGE bruker vanlige ord for å beskrive noen trekk, spesielt grunn-egenskaper og ferdigheter. De følgende ordene utgjør en rekke på sju nivåer og er mitt forsøk på å oversette de originale FUDGE-nivåene til norsk:

Enestående
Utmerket
Bra
Rimelig
Middelmådig
Dårlig
Forferdelig

Det finnes et nivå til som ikke er med i listen over: Legendarisk, som er over Enestående. Spilledere kan begrense Legendariske trekk til SLPer.

Rollebeskrivelse

FUDGE har to grunnleggende måter å beskrive en rolle på: Det "subjektive" og det "objektive" systemet. I det subjektive systemet samarbeider spiller og SL om å beskrive rollen med FUDGE-begreper ut fra et klart konsept. I det objektive systemet har alle rollens trekk en standard-verdi (Rimelig for grunn-egenskaper; Dårlig for de fleste ferdigheter) og SL gir alle spillerne et visst antall "gratis" nivåer som de kan fordele. Hun kan også gi "gratis" fordeler, eller kreve en eller flere ulemper. Spillerne kan bruke to nivåer for å øke en grunn-egenskap fra Rimelig til Utmerket, for eksempel; eller ofre et antall nivåer for å få en fordel, eller gi rollen sin en ulempe for å få nivåer som han kan bruke på noe annet. "Bytte-verdiene" til de ulike trekkene er:

1 grunnegenskaps-nivå = 3 ferdighets-nivåer
1 fordel = 6 ferdighets-nivåer
1 fordel = 2 grunnegenskaps-nivåer 1 fordel = 1 ulempe

Skala - styrke og masse

Noen roller eller skapninger har enkelte egenskaper som er langt fra den menneskelige normen. Viktige eksempler er styrke, masse og fart. Slike egenskaper rangeres på en egen skala. Den menneskelige skalaen er 0. En rase med et høyere enn menneskelig gjennomsnitt i styrke ville ha skala +1 eller mer i styrke, mens en generelt svakere rase ville ha skala -1 eller mindre i styrke. Individer har så Rimelig eller Bra styrke etc., i forhold til deres egen skala.

Hvert nivå i styrke (fra Forferdelig til Enestående) er 1.5 ganger sterkere enn det forrige nivået. (Dette stemmer ikke nødvendigvis helt for andre egenskaper. Enestående smidighet er bare omtrent dobbelt så bra som en Rimelig smidighet, og hvert nivå i hastighet er 1.2 ganger raskere enn det forrige nivået.) Styrke-skalaen øker på samme måte: Et individ med Rimelig styrke (skala 1) er 1.5 ganger sterkere enn en med Rimelig styrke (skala 0).

Likevel er ikke Rimelig styrke (skala 1) akkurat det samme som Bra styrke (skala 0) - skalaen måler egentlig masse og tetthet, og påvirker hvordan en skapning skades. En kriger med Rimelig styrke (skala 1) har en fordel overfor en kriger med Bra styrke (skala 0), selv om de har samme styrke. Skala 1-krigeren blir mindre påvirket av motstanderens angrep på grunn av sin masse.

Handlinger

Når en SP utfører en handling må SL avgjøre hvilke trekk som skal testes. (Det er vanligvis en grunn-egenskap eller en ferdighet.) Hvis handlingen møter passiv motstand så setter SL en vanskelighetsgrad. Noen handlinger er så enkle at SPen klarer å utføre dem automatisk; andre er umulige (da er det ikke nødvendig å bruke terninger).

Passiv motstand

Når en SP utfører en handling som ikke påvirkes av noen andre, sier vi at den har passiv motstand. Eksempler er å hoppe over en fjellsprekk, å bestige en fjellside etc.

Vanskelighetsgrad: SL setter en vanskelighetsgrad når en SP prøver å utføre en handling med passiv motstand. Vanligvis er vanskeligheten Rimelig, men enkelte handlinger er enklere eller vanskeligere.

Resultat: Resultatet av en handling er hvor bra rollen gjorde det. Hvis noen er flink (Bra) til å klatre generelt, mens terningene viser +1, så er resultatet et nivå høyere enn rollens ferdighets-nivå - i dette tilfellet Utmerket. Resultater fra Enestående +1 til Enestående +4 er mulige; en SL kan altså sette vanskelighetsgrader ut over Enestående for nesten umulige handlinger. På samme måte så kan man få resultater fra Forferdelig -1 til Forferdelig -4. SL bør være fantasifull når hun avgjør følgene av et en slik enorm fiasko.

Aktiv motstand

Handlinger møter aktiv motstand når andre folk (eller dyr etc.) kan påvirke resultatet av handlingen. Da kaster begge parter et sett med terninger og så blir resultatene sammenlignet for å avgjøre utfallet.

Relativt resultat: Dette er hvor bra en rolle gjorde det i forhold til en annen deltaker i en handling med aktiv motstand. Det relative resultatet uttrykkes som et antall nivåer. Hvis en SP får et Bra resultat i en kamp og hans SLP-motstander får et Middelmådig resultat så vant SPen med to nivåer - det relative resultatet er +2 fra hans perspektiv, -2 fra hennes.

FUDGE-terninger

FUDGE-terninger er seks-sidede terninger med to sider merket med + (+1), to sider merket med - (-1) og to sider som er blanke (±0). Man kaster vanligvis fire FUDGE-terninger (4dF), med resultater fra -4 (sub-Forferdelig) til +4 (Legendarisk). For å avgjøre resultatet av en handling, kast terningene; bruk resultatet til å justere trekk-nivået som testes. For eksempel, hvis terningene viser +3 og trekk-nivået er Rimelig så er resultatet Enestående; hvis man ruller -1 og har et Rimelig nivå så blir resultatet en Middelmådig handling.

Alternativ 3d6-metode: Kast 3 seks-sidede terninger. Legg sammen tallene og sammenlign med følgende tabell:

Sum: 3-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 16-17
Resultat: -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4

Når man setter vanskelighetsgrader kan det være nyttig å ha disse sannsynlighetene i bakhodet:

Sannsynligheten for
å kaste nøyaktig på 4df:
Sannsynligheten for
å kaste likt eller over:
+4 1.2% 1.2%
+3 4.9% 6.2%
+2 12.3% 18.5%
+1 19.8% 38.3%
0 23.5% 61.7%
-1 19.8% 81.5%
-2 12.3% 93.8%
-3 4.9% 98.8%
-4 1.2% 100.0%

Skader

Skader fra kamp o.l. rangeres på en skala med sju nivåer:

Uskadd (ingen skader i det hele tatt)
Skrammer (ingen egentlig spill-effekt)
Skadet (-1 på alle relevante trekk)
Alvorlig skadet (-2 på alle relevante trekk)
Meget alvorlig skadet (sterkt begrensede handlingsmuligheter)
Dødelig såret (bevisstløs; dør uten medisinsk hjelp)
Død

Å avgjøre skade-nivået: FUDGE tilbyr mange måter å holde rede på skade på. Vanligvis vil rollene ha en offensiv og en defensiv skadefaktor. Disse regnes ut som summen av alle kamp-relevante justeringer. Den offensive inkluderer en faktor som representerer hvor dødelig våpenet til angriperen, angriperens styrke (evt. våpenets styrke for skytevåpen) og skala. Den defensive består av en faktor som representerer forsvarerens rustning samt forsvarerens skala. For å avgjøre hvor mye skade som blir gjort i en kamp-runde bruker man følgende formel:

Vinnerens relative resultat + Offensiv skade-faktor
- Forsvarerens defensive skadefaktor

Resultat: 1-2 3-4 5-6 7-8 9+
Skade: Skrammer Skadet Alvorlig skadet Meget alv. skadet Dødelig såret

De fleste SPer tåler tre skrammer, en skade, en alvorlig skade, en meget alvorlig skade og ett dødelig sår. Flere skrammer noteres som skader, flere skader noteres som alvorlige skader etc.