Lasse Natvig

Siv.ing. (datateknikk, 1982), Dr.Ing. (parallelle algoritmer, 1991), Professor (datamaskinarkitektur, siden 1997).

Jeg er ansatt ved Computing-gruppa ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU i Trondheim. Jeg sitter normalt på rom 407 i IT-bygget, hvis jeg ikke er på hjemmekontor eller på farten.
For kontakt-info, se min offisielle NTNU-ansatt webside.

Undervisning: Digitalteknikk og datamaskiner (4 år), datamaskinarkitektur (ca. 25 år ), flerkjerne-prosessorer (multi core), Age of Computers (AoC), energi-effektiv programmering, moderne C++.
Veiledning: Jeg har veiledet ca. 100 studenter frem til en master eller doktorgrad.
Forskning: parallelle algoritmer og modeller (PRAM, BSP), effektiv minnehåndtering (multicore cache memory systems), dataspill i undervisning, energieffektiv programmering.
Publikasjoner: liste fra Cristin-databasen.
Prosjekter: Age of Computers, Climbing Mont Blanc (CMB). (Se også CMB resources).
Mine (nå gamle) tips om rapportskriving. Jeg er også interessert i bruk av norsk terminologi i datafag, en sak som nok sliter i motbakke.
Hobbier: Friluftsliv, orientering og ski, Byåsen IL sin Skijeger'n, NTNU-BIL, NTNUI-Koiene.
Denne siden og undersider er under oppdatering.
Sist oppdatert: .