TDT08 Algoritmisk spillteori er en teorimodul (3,75 sp) som omfatter fire beslektede temaer, oppgitt under med tilhørende pensum:

  1. Algoritmisk spillteori (Algorithmic game theory, AGT)
  2. Algoritmer for sosiale valg (Computational social choice, COMSOC)
  3. Matching med preferanser (Matching under preferences, MUP)
  4. Rettferdig fordeling (Fair allocation of indivisible goods)

Det forventes bakgrunnskunnskap som tilsvarer TDT4120 Algoritmer og datastrukturer og TDT4125 Algoritmekonstruksjon.

Ta kontakt med emneansvarlig for påmelding.

Modulen har maksimalt plass til 15 studenter. Her vil studenter fra Algoritmer & HPC gis førsteprioritet, og deretter prioriteres andre fra Algoritmer og datamaskiner.